Claar Donkers

Claar Donkers

 Ria de Groot

Ria de Groot

Wij, Claar Donkers en Ria de Groot geven communicatietrainingen ontwikkeld door de humanistische psycholoog Thomas Gordon. Zijn effectiviteitstrainingen worden wereldwijd aangeboden en geven mensen effectieve manieren om met anderen in contact te staan.


Reacties deelnemers

Ik ben minder met problemen van anderen bezig en meer met wat ik zelf wil.
Ik heb zelfvertrouwen gekregen door beter te weten wat ik wil en hoe ik dat kan bereiken.
Ik heb meer handvaten gekregen in gesprek met mijn kind.
Mijn kind reageert minder boos als ik zijn gedrag zonder oordeel beschrijf.

De Gordon Methode

In het dagelijkse leven speelt communicatie een sleutelrol zowel op persoonlijk als beroepsmatig vlak. Dr. Thomas Gordon heeft een actiemodel voor communicatie ontwikkeld om te verhelderen wat er in zowel zakelijke als privérelaties gebeurt en om effectief en efficiënt daarin te kunnen handelen.

Meer informatie →