Gesprekken kunnen heel verschillend verlopen

Hoe komt dat? Waardoor ontaardt het ene gesprek in conflict en leidt een ander gesprek tot begrip. Kijk maar. 

 

Toelichting

Om tot begrip te komen is het van belang  niet alleen het doel (wassen aan de wastafel) van je gesprek in de gaten te houden, maar ook goed op te letten of je de reacties van de ander goed begrijpt, zowel inhoudelijk als emotioneel.   

Actief luisteren dus:

  • inhoud samenvatten,
  • gevoelens die jij denkt te zien bij de ander,  benoemen en vragen of het klopt. 
  • verborgen boodschap (de veronderstelde bedoeling) van de ander benoemen en vragen of het klopt. 

Door actief te luisteren merkt je gesprekspartner bovendien dat jij je best doet hem/haar te begrijpen. Je geeft aandacht.