De gevolgen van Gebrek aan kwaliteit in de communicatie

Gebrekkige communicatie, onduidelijke communicatie, miscommunicatie leidt tot zowel praktische als persoonlijke problemen.

Praktische gevolgen: Als verhalen, rapportages, opdrachten, verzoeken, uitleg, vragen en antwoorden niet begrepen worden hapert de informatieoverdracht, met als gevolg dat afspraken niet (goed) worden nagekomen, doelen later of niet worden bereikt. Er wordt niet efficiënt gewerkt.  

Persoonlijke gevolgen: Onduidelijke communicatie kan leiden tot onprettige gevoelens, bijvoorbeeld frustratie en machteloosheid over de inefficiëntie van de samenwerking of gevoelens van onbehagen over de manier waarop een gesprek verloopt, soms zonder dat je precies weet waarom. Bepaalde gesprekken ga je dan maar liever uit de weg. De gevolgen kunnen verstrekkend zijn voor je persoonlijk welbevinden. Je zelfvertrouwen wordt aangetast. Er ontstaan gevoelens van bijvoorbeeld angst, wantrouwen, onveiligheid en stress met alle gevolgen van dien, zoals een slechte sfeer, steeds terugkerende conflicten, escalerende conflicten, relaties die verslechteren. Op het werk kan het leiden tot ontslag nemen of krijgen, tussen vrienden tot het verwateren of beëindigen van de vriendschap. Tussen partners tot scheiding. Binnen het gezin tot verlies van contact met je kinderen. En als je door blijft tobben, kan het leiden tot lichamelijke en/of depressieve klachten.