aanbod

Training: effectief omgaan met jezelf en anderen

  Locatie: Volksuniversiteit                     Duur                                   Trainer

  OBA  Oosterdokskade 143, Amsterdam         5x2 ochtenden                       Ria de Groot 

vrijdag en Zaterdag periode 1 nov 2019 t/m 11 jan 2020

6 tot 10 personen

incl. werkmap Kosten €445,--p.p

 

Assertiviteitstraining voor volwassenen gericht op persoonlijke groei en verbetering van relaties

Inhoud:

 • Veel mensen streven naar relaties gebaseerd op respect, eerlijkheid en openheid.

 • Kennis over jezelf en duidelijk communiceren met jezelf en anderen zijn daarvoor belangrijk.

De training heeft tot doel je praktische vaardigheden te leren om bovenstaand doel te bereiken om zo meer richting te kunnen geven aan je eigen leven en effectiever te kunnen omgaan met jezelf en anderen.

Kernthema's van de training:

 • onderscheiden wie er een probleem heeft (jij, de ander, beiden of geen van beiden)

 • generalisaties en interpretaties herkennen en vermijden

 • emoties herkennen en benoemen

 • actief luisteren naar de ander, zodat je de ander beter kunt begrijpen.

 • ik-boodschappen formuleren, zodat je kunt aangeven wat voor jou belangrijk is.

 • herkennen van conflicten en die vervolgens goed oplossen.

 • door oefening vaardigheden aanleren om je relaties met andere mensen thuis, op het werk en overal te verbeteren.

Je leert in 10 dagdelen:

 • ruimte voor jezelf creëren.

 • zelfvertrouwen scheppen.

 • doelgericht gesprekken voeren.

 • actief luisteren.

 • bewust te worden van eigen communicatiestijl.

 • het hanteren van meningsverschillen.

 • het omgaan met kritiek.

 • flexibel, eerlijk en gelijkwaardig omgaan met anderen.

 • opkomen voor eigen belangen en waarden én die van de ander (assertiviteit).

 • verhelderen van alle relaties.

Voor wie is de training bedoeld ?

Voor iedereen die bewust wil worden van mechanismen en patronen in de menselijke communicatie en ....

 • bereid is te werken aan een open en eerlijke communicatie en zijn invloed wil vergroten op voor hem belangrijke (persoonlijke) doelen.

 • bewust wil worden van zijn sterke kanten en zijn beperkingen en die wil leren om meer voor zijn behoeften en waarden op te komen.

Meer info: werkwijze