De Gordon Methode

Willeke Stubenitsky: stubenitsky.nl

Willeke Stubenitsky: stubenitsky.nl

In het dagelijkse leven speelt communicatie een sleutelrol zowel op persoonlijk als beroepsmatig vlak. Dr. Thomas Gordon heeft een actiemodel voor communicatie ontwikkeld om te verhelderen wat er in zowel zakelijke als privérelaties gebeurt en om effectief en efficiënt daarin te kunnen handelen.

Doel van de Gordon-Methode is het opbouwen van een relatie gebaseerd op wederzijds vertrouwen ondanks dat er sprake is van een duidelijk machtsverschil (werkgever - werknemer; ouder - kind). De vaardigheden die daarvoor nodig zijn staan in het Gordon-model centraal: empathisch en actief luisteren, open en eerlijke boodschappen sturen, samen problemen oplossen zonder machtsmisbruik. Er zijn communicatietrainingen ontwikkeld voor verschillende doelgroepen, zoals leidinggevenden in het bedrijfsleven; leerkrachten; kinderopvang; ouders; artsen en verpleegkundigen.

De door ons aangeboden GORDON®trainingen zijn:   

 • Effectief omgaan met kinderen voor ouders/opvoeders (PET)
 • Effectief omgaan met jezelf en anderen voor volwassenen (ZET)
 • Effectief omgaan met pubers voor ouders(YET)

Daarnaast omvat het GORDON® programma:

 • Leader Effectiveness Training voor leidinggevenden. (LET)
 • GORDON®jongerencursus voor pubers.
 • GORDON®cursussen voor leid(st)ers kinderopvang.(OJK)
 • Effect! Resultaatgericht communiceren voor leraren. (TET)
 • Cursussen voor de Gezondheidszorg.
 • Gordon®Baby's

Links met meer info:

Boeken

 • Op je Best, Linda Adams en Elinor Renz
 • Effectief leiding geven, Dr. Thomas Gordon
 • Luisteren naar kinderen, Dr. Thomas Gordon
 • De relatie arts en patiënt, Dr. Thomas Gordon